Från Fiskebryggan till ”Feskekörka”

Om vi går bakåt i tiden så har fisket i Göteborgs och Bohus län alltid varit viktig för folkförsörjningen. Den första handeln med fisk ägde rum vid Lilla Torget som enligt kartor från 1644 bar namnet Fisketorget. Detta namn försvann då den offentliga försäljningsplatsen för fisk förlades till Stora Hamnkanalen nedanför Tyska Kyrkan. Där byggdes också en väldig flotte förlagd vid kanalens norra sida. Gustav Adolfs Torg samt Stora Bommen har också använts som fiskförsäljningsplatser.

År 1849 förlades fiskförsäljningen till Rosenlund och yttre delen av Stora Hamnkanalen.
Man uppförde där en ny träbrygga som kallades Fiskebryggan eller Fiskeflotte. Dessa namn hade även funnits tidigare vid de olika landningsplatserna. Den 1 november 1874 invigdes Fiskhallen eller ”Feskekyrkan” som den senare kom att kallas och där många småfiskare bedrev handel med fisk. Även på utomhusplatserna utanför ”kyrkan” hade fiskhandlare sina diskar. Förutom fasta butiker och en livlig torghandel fanns det många fiskhandlare som dels med häst eller handkärra och oftast ringande i en klocka utbjöd sin fisk till försäljning i det flesta stadsdelarna i Göteborg.